Katedrala Mostar

IV. NEDJELJA KROZ GODINU – SVIJEĆNICA

1.    Pozivamo sve roditelje da redovito šalju svoju djecu na župni vjeronauk. Vjeronauk je obvezan za sve razrede. Nemojte nas tjerati da uskraćujemo primanje sakramenata prve pričesti i krizme zbog ne dolaska na vjeronauk.

2.    Danas je Dan života kada nas Crkva joj jedanput želi podsjetiti na dar života koji smo od Boga primili te na vrijednost ljudskog života od začeća pa do prirodne smrti.

3.    Svi mladi koji želi ići na Susret Mladih u Dubrovnik trebaju se prijaviti u župni ured i popuniti prijavnicu najkasnije do 23. ožujka.

4.    Sutra je spomendan sv. Blaža (Vlahe). Raspored sv. Misa je kao radnim danom a nakon misa bit će blagoslov grla – grličanje.

5.    Biblijsko-molitvena zajednica ima svoj susret u utorak u 19.30.

6.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

7.    U subotu je ministrantski sastanak u 9.00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10.00 i sastanak volontera u 11.00 sati.

8.    Stigao je katolički tisak: Župni list i Glas koncila.

9.    Sve župne obavijesti i Župni list možete pogledati na našoj web – stranici.

10.    U prošlom tjednu preminuo je Leonardo Martinović. Za pokoj njegove duše i sve naše pokojne izmolimo…

11.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…