Katedrala Mostar

VI. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    Dragi vjernici, i ovaj put napominjemo vam da kada tražite kumove na krštenju i krizmi, morate naći osobe koje žive i prakticiraju svoju vjeru u svakodnevnom životu. Kumovi na ovim sakramentima ne mogu biti osobe koje svojim ponašanjem mogu izazvati sablazan ili koji žive u suprotnosti s naukom Katoličke Crkve.

2.    Svi mladi koji želi ići na Susret Mladih u Dubrovnik trebaju se prijaviti u župni ured i popuniti prijavnicu najkasnije do 28. veljače.

3.    Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se u našoj župi od 6. do 8. ožujka s početkom u 19 sati. Sudjelovanje je potrebno prijaviti.

4.    Biblijsko-molitvena zajednica ima svoj susret u utorak u 19.30.

5.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

6.    Ministranti, pjevači i volonteri imaju svoje susrete u subotu po ustaljenom rasporedu.

7.    Stigao je katolički tisak: Župni list i Glas koncila.

8.    Sve župne obavijesti i Župni list možete pogledati na našoj web – stranici.

9.    U ime Božje i po zakonu svete Majke Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Mišo Krešić, sin Zvonke i Verice r. Ćubela, župa i Anita Bošnjak, kći Fabijana i Divne r. Rezić. Gospodin blagoslovio njihovu ženidbu.

10. U prošlom tjednu preminuli su: Dragan Pehar i Marija Primorac. Za pokoj njihovih duša i sve naše pokojne izmolimo…

11.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…