Katedrala Mostar

XV. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

2.    U sljedeću nedjelju, tj. 19. srpnja, u 11.00 sati bit će služena Sveta Misa na Morinama (Livoda) u nevesinjskoj župi, na mjestu gdje je do 1942 godine stajala katolička crkva sv. Ilije.

3.    Stigao je katolički tisak: Župni list, Crkva na kamenu i Glas Koncila.

4.    U ime Božje i po zakonu svete Majke Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Danijel Šogorović, sin Jurice i Katice r. Knezović; i Ana Zrimšek, kći Marina i Ankice r. Glibić.
– Marsel Knezović, sin Zdravka i Mladenke r. Lenj; i Danijela Marić, kći Dragana i Anice r. Drljo.
Gospodin blagoslovio njihovu ženidbu

5.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…