Katedrala Mostar

SEDAM DUHOVNIH DJELA MILOSRĐA

razmetni_sin1. Neodlučna savjetovati. – Jedan od darova Duha Svetoga, dar je savjeta. Svatko tko želi drugima dati dobar savjet prvo treba imati čistu savjest i biti u stanju slušati Boga, jer ono što trebamo nije dati svoje mišljenje već istinsko vodstvo onima kojima je potrebno.
2. Neuka poučiti. – Prosvjetljivanje ljudi na bilo kojem polju, uključujući i religiju, bilo pišući, razgovarajući, ili bilo kojim drugim dostupnim sredstvom. Kako kaže Danijel, „Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost“ (Dn 12, 3).
3. Grešnika ukoriti.– Bratsku opomenu objašnjava nam sam Isus. „Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata“ (Mt 18,15). Svoga bližnjega trebamo nježno i ponizno ispravljati. Često će nam to biti teško, ako je tako možemo se sjetiti što sv. Jakov govori: „Tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha“ (Jak 5,20).
4. Žalosna utješiti.– Biti tamo za svoju braću i sestre uvijek, ali osobito u vremenima poteškoća, znači ponašati se poput Isusa kojeg su žalostile patnje drugih. Vidimo to i u slučaju udovice iz Naima. „Kad se Isus približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada. Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: “Ne plači!” Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: “Mladiću, kažem ti, ustani!” I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.“ (Lk 7, 12-15).
5. Uvredu oprostiti. – U Očenašu molimo: „Oprosti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim“, a naš Gospodin ovu točku jasno naglašava: „Doista, ako vi otpustite ljudima njihove prijestupke, otpustit će i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prijestupaka.” (Mt 6,14-15). Opraštati uvrede znači nadići vlastite osjećaje nemira i želje za osvetom i umjesto toga s osobom koja nas je uvrijedila postupati ljubazno. Najveći primjer opraštanja u Novom Zavjetu jest opraštanje Isusa Krista na križu, čime nas uči da uvijek i sve trebamo oprostiti. „Oče, oprosti im jer ne znaju što čine“ (Lk 23, 34). Na isti način je postupio i đakon Stjepan u trenutku kada su ga kamenovali židovi opraštajući im taj njihov čin.
6. Nepravdu strpljivo podnositi.– Strpljenje prilikom podnošenja nepravde vrlina je i istinsko djelo milosrđa. Međutim, u slučajevima kada tiho podnošenje pogrešaka drugih uzrokuje objektivno zlo osobi koja tu pogrešku čini, ili drugima koji mogu zbog toga patiti, također trebamo imati hrabrosti i ljubavi ispraviti grešnika nježno i pozitivno.
7. Za žive i mrtve Boga moliti. – Sv. Pavao preporučuje nam da se molimo za svakoga bez iznimke, uključujući i one koji su na mjestima upravljanja i odgovornosti, jer Bog „hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.“ (1Tim 2, 4). Duše u čistilištu i naši pokojnici, ovise o našim molitvama. Dobro je djelo moliti za njih da se oslobode svojih muka i dospiju u nebo.