Katedrala Mostar

IV. USKRSNA NEDJELJA

1.    Župni vjeronauk po redovitom rasporedu održava se za sve razrede.

2.    Rasporede blagoslova polja, na mostarskim grobljima tijekom mjeseca svibnja možete pročitati  u Župnom listu. Sveta Misa na Maslinama slavit će se 8. svibnja u 11.00 sati, a na Šoinovcu 22. svibnja isto u 11.00 sati.

3.    U utorak je pobožnost na čast sv. Ante u 17.30 i susret Biblijsko-molitvene zajednice u 19.30.

4.    U četvrtak je redovito euharistijsko klanjanje u 17.00.

5.    U subotu ministranti, pjevači i volonteri imaju svoje susrete po redovitom rasporedu.

6.    Po želji Svetog Oca pape sva današnja milostinja ide za potrebe prognanika u Ukrajini.

7.    U ime Božje i po zakonu Crkve sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Goran Marić, sin Zorana i Dijane r. Rosić; i Marija Miletić, kći Slavka i Karmele r. Perić.
Ako netko zna za kakvu zapreku dužan je javiti je u župni ured!

8.    Stigao je katolički tisak: Crkva na Kamenu, Glas Koncila.

9.    Prošli tjedan preminuli su naši župljani Blago Planinić i Mile Martinović, za pokoj njihovih duša i sve naše pokojne izmolimo…

10.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…