Katedrala Mostar

XXII. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

2.    Sljedeći tjedan su prvi petak, subota i nedjelja u mjesecu.

3.    Tečaj priprave za sakramantalni brak održat će se u našoj župi od 2. do 4. rujna 2016. godine s početkom u 19.00 sati. Sudjelovanje je potrebno prijaviti osobno u župni ured, telefonski ili e-mailom.

4.    Stigao je katolički tisak: Župni list i Glas koncila

5.    Prošli tjedan preminula je Laurencija Krulj. Pomolimo se za pokoj njezine duše i sve naše pokojne…

6.    Pomolimo se se za naše dobročinitelje…