Katedrala Mostar

III. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    Župni vjeronauk održava se po redovitom rasporedu iz prvog polugodišta.

2.    Susret Hrvatske katoličke mladeži održat će se u Vukovaru 29 i 30. travnja 2017. godine. Svi mladi od 15. do 30 godine života, koji žele ići trebaju se službeno prijaviti u naš župni ured najkasnije do 18. veljače. Tijekom prijave potrebno je uplatiti 10 KM za organizaciju. Troškovi prijevoza autobusom plaćat će se naknadno.

3.    U srijedu u 20.00 sati u kripti sv. Josipa je susret Hrvatske katoličke mladeži i kateheza za susret mladih u Vukovaru.

4.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

5.    U subotu je ministrantski sastanak u 9.00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10.00  i proba Zbora Mladih sv. Josip u 12.00 sati.

6.    U župnom uredu mogu se nabaviti žute svijeće za blagoslov svijeća na Svijećnicu, kao i kalendari za ovu godinu.

7.    Stigao je katolički tisak: Glas koncila, Crkva na kamenu i Radosna vijest.

8.    Prošli tjedan su preminuli: Pero Čović, Bruno Blažević, Mirko Pejić, Dragan Vrančić i Branka Gulin. Pomolimo se za pokoj njihovih duša i sve naše pokojne…