TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se od 3. do 5. studenoga 2017. godine. s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti: e- mailom: katedrala.mostar@gmail.com, osobno ili telefonski.

Sljedeći tečaj ponovno će se održati u siječnju 2018. godine. O datumu ćete biti obaviješteni početkom siječnja.