TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK U RUJNU 2018.

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se od 7. do 9. rujna 2018. godine. s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti: e- mailom: katedrala.mostar@gmail.com, osobno ili telefonski. Sudjelovanje na tečaju se naplaćuje 20 KM, u pauzi prvoga dana tečaja.

Sljedeći tečaj ponovno će se održati od 2. do 4.  studenog 2018. godine.