TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK U SIJEČNJU 2019.

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se od 11. do 13. siječnja 2019. godine. s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti: e- mailom: katedrala.mostar@gmail.com, osobno ili telefonski. Sudjelovanje na tečaju se naplaćuje 20 KM, u pauzi prvoga dana predavanja.

Sljedeći tečaj održat će se od 1. do 3. ožujka 2019. godine