Katedrala Mostar

RASPORED BOŽIĆNIH ISPOVIJEDI 2019.

18.12.2019. – Sv. Toma: 19.00

19.12.2019. – Katedrala : 9.00, 15.00 i 19.00

20.12.2019. – Sv. Ivan: 9.00, 16.00 i 19.00

21.12.2019. (Djeca)
– Sv. Ivan: 9.00
– Sv. Toma: 10.00
– Katedrala: 11.00
– Sv. Luka: 12.00

– Bijelo Polje: 14.00 i 15.30
– Sv. Marko i Sv. Luka: 19.00

22.12.2019. – Buna: 14.00 i 15.30

23.12.2019. – Sv. Matej: 9.00, 16.00 i 19.00

Molimo vas držite se navedenog rasporeda ispovijedanja jer će biti više svećenika na raspolaganju. U dane kada je ispovijed u drugim župama, nema ispovijedanja u katedrali za vrijeme večernje sv. mise!