TEČAJ PRIPRAVE ZA BRAK – SIJEČANJ 2020

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se od 10. do 12. siječnja 2020. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti: e- mailom: katedrala.mostar@gmail.com, osobno ili telefonski. Sudjelovanje na tečaju se naplaćuje 20 KM, u pauzi prvoga dana predavanja. Sljedeći tečaj održat će se od 6. do 8. ožujka 2020. godine.