Katedrala Mostar

Svećenici

Župnici:
mons. Anđelko Babić (1980.-1983.),
mons. Luka Pavlović (1983.-1986.),
mons. Ivan Vukšić (1986.-1993.),
mons. Luka Pavlović, župni upravitelj (1993.),
don Tomislav Majić (1993.-1998.),
don Ivan Štironja (1998.-2002.),
don Đuro Bender (2002.-2004.),
don Marko Kutleša (2004.-2006.),
mons. Luka Pavlović (od 2006.).

 

BABIĆ, mons. Anđelko

Rođen je 17. kolovoza 1918. u Gracu. Roditelji: Tadija i Ruža r. Lazarević-Janjić. Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu 1943. Za svećenika ga je zaredio nadbiskup Ivan Šarić u Sarajevu, 29. lipnja 1942.

Službe: biskupov tajnik (1943.-1945.), kapelan u Kašini kod Zagreba (1945.-1946.), župnik u Gracu (1946.-1947.), župnik u Stocu (1947.-1980.) i povjerena mu pastoralna skrb za vjernike dubravske i rotimske župe do1950. god. Biskup Čule imenovao ga je prvim katedralnim župnikom 1980. god. gdje je i ostao do svoje smrti 1983. Imenovan počasnim kapelanom Njegove Svetosti, 27. siječnja 1977.

 

PAVLOVIĆ, mons. Luka

Rođen u Rotimlji 1947. god. Roditelji: Nikola i Anica r. Pažin. Filozofsko-teološki studij u Splitu i Eichstättu završio 1973. Đakonat u Splitu 1972. god. podijelio nadbiskup Frane Franić. Prezbiterat u Rotimlji 29. lipnja 1972. podijelio biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Gracu (1973.-1974.), Bijelom Polju (1974.-1980.); župnik u Hrasnu (1980.-1983.), Mostaru – Katedrala (1983.-1986.), pastoralni/generalni vikar i voditelj Kurije (1986.-2006.), član Biskupskog ordinarijata (1992.-1998.), upravitelj župe Mostar – Katedrala (1993.). Od 2006. župnik u Mostaru – Katedrala. Imenovan počasnim kapelanom Njegove Svetosti, 20. veljače 1993.

 

VUKŠIĆ, mons. Ivan

Rođen u Studencima 1947. god. Roditelji: Luka i Ruža r. Paponja. Filozofsko-teološki studij u Splitu završio 1974. Đakonat u Splitu 1972. podijelio biskup Ivo Gugić. Prezbiterat u Prenju 1. srpnja 1973. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Viru (1974.-1978.); privremeni župni upravitelj u Viru (1978.), župnik u Šipovači-Vojnićima (1978.-1985.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1985.-1986.), župnik u Mostaru – Katedrala (1986.-1993.), Mostaru – Centar-Zalik (1993.-1999.), Blagaju – Buni (1999.-2000.), Mostarskom Gracu (2000.-2001.), na liječenju u Hrvatskoj i Kanadi (2001.-2003.), kapelan u HKM Oakville, Kanada (od 2004.), delegat Hrvatske inozemne pastve za Kanadu (od 2006.). Član Biskupskoga ordinarijata (1992.-1998.). Imenovan počasnim kapelanom Njegove Svetosti, 20. veljače 1993.

 

MAJIĆ, don Tomislav

Rođen u Drinovcima 1937. god. Roditelji: Josip i Kata r. Alerić. Filozofsko-teološki studij u Zagrebu diplomirao 1965. s radnjom: Krist kroz Evanđelje: Ultimatum, apel, alternativa ili milosrđe i ljubav. Đakonat u Zagrebu, 1964., a prezbiterat u Grabovici 29. lipnja 1964. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: privremeni upravitelj u Prisoju (1965.); župni vikar u Studencima (1965.-1968.); župnik u Trebinji (1968.-1969.), Buhovu (1969.-1985.), Jarama (1985.-1993.), Mostaru – Katedrala (1993.-1998.). Član Ordinarijata (1993.-1998.), član Nadzornog vijeća Biskupijskog Caritasa (1995.-1998.). Od 1998. župnik u Grljevićima.

ŠTIRONJA, don Ivan

Rođen u Pješivcu 1960. god. Roditelji: Stojan i Anica r. Bošković. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1986. Poslijediplomski studij liturgike na Institutu pastoralne liturgije u Padovi, 1996.-1998. Đakonat u Aladinićima 1985. podijelio biskup Pavao Žanić. Prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1986. podijelio biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Dračevu (1986.-1987.), misionar u Tanzaniji (1988.-1993.), pastoralni rad u Kanadi (1993.-1996.); župnik u Mostaru – Katedrala (1998.-2002.). Od 2002. biskupski vikar za pastoral. Ravnatelj Svećeničkoga doma u Mostaru (2003.-2004.).

BENDER, don Đuro

Rođen u Zelenikovcu 1949. god. Roditelji: Mato i Anica r. Vuletić. Filozofsko-teološki studij u Splitu, završio 1975. Đakonat u Splitu 1975. podijelio nadbiskup Frane Franić. Prezbiterat u Pologu 29. lipnja 1974. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Rotimlji (1975.-1980.); župnik u Pologu (1980.-1991.), Dračevu (1991.-2002.), član Nadzornog vijeća Biskupijskog Caritasa (1995.-1998.), župni upravitelj u Čapljini (1996.-2002.), župnik u Mostaru – Katedrala (2002.-2004.). Od 2004. župnik na Gradini.

 

KUTLEŠA, don Marko

Rođen u Prisoju 1944. god. Roditelji: Stjepan i Milica r. Ćavar. Filozofsko-teološki studij u Splitu završio 1972. god. Đakonat u Splitu podijelio biskup Ivo Gugić. Prezbiterat u Studencima 29. lipnja 1971. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: prefekt u Sjemeništu u Splitu (1971.-1972.); župni vikar u Pologu (1972.-1973.), Kruševu (1972.-1973.); župnik u Kruševu (1974.-1982.); misionar u Ruandi (1982.-1994.); župnik u Zagorju (1994.-1995.); biskupski vikar za pastoral (1995.). Bolnički duhovnik (1998.-), župnik u Mostaru – Rudnik-Orlac (1999.-2004.), župni upravitelj u Drežnici (2000.-2004.), župnik u Mostaru – Katedrala (2004.-2006.). Od 2006. župnik u Gabeli Polju.

 

Župni vikari:
dr. don Tomo Vukšić (1980.-1982.),
don Ivan Zovko (1980.-1984.),
don Niko Luburić (1981.-1990.),
mr. don Krešo Puljić (1984.-1988.),
mons. Ivan Vukšić (1985.-1986.),
don Rade Zovko (1986.-1995.),
dr. don Ante Pavlović (1988.-1990.),
mr. don Željko Majić (1989.- 1993.),
don Drago Bevanda (1990.-1992.),
mr. don Ivo Šutalo (1990.-1993.),
don Vinko Raguž (1991.-1992.),
mo. don Dragan Filipović (1993.-),
dr. don Dražen Kutleša (1993.-1995.),
mr. don Željko Majić (1995.-1997.),
mr. don Ivan Perić (1996.-2000.),
dr. don Milenko Krešić (1997.-1998.),
don Josip Galić (1998.-2004.),
don Tomislav Ljuban (1999.-2004.),
mr. don Jozo Čirko (2000.-2006.),
mr. don Nikola Menalo (2004.-2006.),
don Ivan Bebek (2006.-2011.),
mr. don Ivan Turudić (2006.-2009.),
don Stipe Gale (2008.-2009.),
don Davor Berezovski, đakon (2009.-2010.),
dr. don Marko Šutalo (2010.-).

 

VUKŠIĆ, mons. dr. Tomo

Rođen u Studencima 1954. god. Roditelji: Ivan i Mara r. Petković.

Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio 1980. Poslijediplomski studij na Papinskom orijentalnom institutu (1982.-1984.), magistrirao s radnjom: Le divergenze tra l’Orinete ortodosso e l’Occidente cattolico dal punto di vista del “Balkan” 1896.-1902.Poslijediplomski studij na Pravnom fakultetu Urbanijane (1984.-1986.), magistrirao s radnjom: Communicatio in sacris nella nuova legislazione canonica. Doktorski studij na Papinskom orijentalnom institutu (1988.-1991.), doktorirao 1991. s radnjom: I rapporti tra gli ortodossi ed i cattolici nella Bosnia ed Erzegovina dal 1878 al 1903. Uno studio storico-teologico.

Đakonat u Sarajevu 3. prosinca 1979. podijelio nadbiskup Marko Jozinović. Prezbiterat u Studencima 29. lipnja 1980. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1980.-1982.); tajnik Biskupije (1986.-1988.). Profesor na Teološkom institutu u Mostaru od 1987. i njegov predstojnik (1991.-1994.), profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji od 1991., Teološkom institutu u Dubrovniku (1992.-1997.) i postdiplomskom studiju na KBF-u Zagrebu od 2005. Vicerektor Bogoslovije (1993.-1998.). Ravnatelj Katoličke tiskovne agencije (1998.-2005.). Sudski vikar u Mostaru (1993.-2009.) i sudac na Biskupijskom crkvenom sudu (1995.-2009.). Generalni vikar od 2009.

 

ZOVKO, don Ivan

Rođen u Pologu 1948. god. Roditelji: Stanko i Danica r. Zovko. Filozofsko-teološki studij u Splitu i Sarajevu završio 1975. Đakonat u Sarajevu 1974. podijelio nadbiskup Smiljan Čekada. Prezbiterat u Pologu 29. lipnja 1974. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Šipovači-Vojnićima (1975.-1976.), Pologu (1976.-1980.), Mostaru – Katedrala (1980.-1984.); župnik na Rotimlji (1984.-1993.), Mostaru – Ilići (1993.-2000.), Jablanici (od 2000.)

 

LUBURIĆ, don Niko

Rođen u Studencima 1951. god. Roditelji: Marko i Ljubica r. Milićević. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1977. Diplomirao na Institutu za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu 23. ožujka 1993. s radnjom: Duhovne popijevke iz Hercegovine.

Đakonat u Sarajevu 1977. podijelio biskup Tomislav Jablanović, a prezbiterat u Šipovači 29. lipnja 1977. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Dračevu (1977-1979.), Kruševu (1979.-1981.), Mostaru – Katedrala (1981.-1990.), profesor liturgijske glazbe na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (1993.-2010), pastoralni suradnik Mostar – Centar-Zalik (od 2010.), profesor na Teološkom institutu u Mostaru (od 2010.).

PULJIĆ, mr. don Krešimir

Rođen je 1955. u selu Dolovi, župa Rotimlja.

Teološki studij završio je u Sarajevu a za svećenika je zaređen u mostarskoj katedrali 29. lipnja 1981. Zaredio ga je tadašnji biskup Pavao Žanić. Godine 1988. otišao je na studij pastoralne teologije u Rim (Lateransko sveučilište). Poslije završenog prvog semestra biskup Pavao Žanić šalje ga u Njemačku, u Freiburg, gdje je tri godine studirao Caritaswissenschaft na Teološkom fakultetu. Biskup Pavao Žanić 1990. god. vraća ga u Rim gdje je završio započeti postdiplomski studij i gdje je, u jesen 2003., magistrirao iz pastoralne teologije.

Službe: župni vikar na Gradini (1981.-1983.), Hrasnu (1983.-1984.), Mostaru – Katedrala (1984.-1988.), ravnatelj Caritasa biskupije (1993.-1999.), član Ordinarijata (1993.-1998.); župnik u Mostaru – Centar-Zalik (1999.-2010.), pastoralni suradnik Mostar – Katedrala i voditelj graditeljsko-pastoralne službe na Bijelom Brijegu (od 2010.) te profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

ZOVKO, don Radoslav

Rođen je u Pologu 1950. Roditelji su Marko i Manda.
Filozofsko-teološki studij završio je u Sarajevu 1976. Za đakona je zaređen u Sarajevu 1975. Za svećenika zaređen je u Rimu na Petrovdan 1975. Zareditelj je bio papa Pavao VI.
Službe: kapelan na Domanovićima (1976.-1979.), u Stocu (1979.-1983.). Župnik u Drežnici (1983.-1986.). U Uredništvu Crkve na kamenu i ujedno kapelan u katedrali u Mostaru (1986.-1995.). Kapelan u Dračevu (1995.-1999.). Bolnički kapelan u Mostaru (1999.- ).

PAVLOVIĆ, dr. don Ante

Rođen 1955. god. u Studencima.

Za svećenika mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je 29. lipnja 1981. u Mostaru. Zaredio ga je tadašnji biskup Pavao Žanić.

Filozofsko-teološki studij na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu završava 1981. Poslijediplomski studij na Fakultetu za odgojne znanosti Papinskog salezijanskog sveučilišta u Rimu, gdje je i magistrirao u veljači 1988. Promoviran je 1996. god. u doktora humanističkih znanosti iz znanstvenog polja teologije na specijalizacijskoj Katedri za pastoralna i liturgijska pitanja Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s radnjom Doprinos Ferde Hefflera razvoju kateheze i katehetskog pokreta u Hrvatskoj (1900.-1940.).

Službe: župni vikar u Dračevu (1981.-1983.), Gabeli Polju (1983.-1984.), Mostaru – Katedrala (1988.-1990.), profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (od 1989.), prekfekt u Vrhbosanskoj bogoslovnom sjemeništu (1990.-1992.), predstojnik Teološkog instituta u Sarajevu (1990.-1992.), profesor na Teološko-katehetskom institut u Dubrovniku (1992.-1997.), ravnatelj Katehetskog ureda mostarsko-duvanjske i trebinjsko-mrkanske biskupije (od 1994.), predstojnik i profesor Teološkog instituta u Mostaru (od 1994.), vrši službu Višeg savjetnika NKU HBK u Zagrebu za izdavanje teološko-katehetske literature i pomagala i ujedno je predsjednik Komisije NKU HBK za izradu vjeronaučnih programa i udžbenika za osnovne i srednje škole (od 1998.).

 

MAJIĆ, mr. don Željko

Rođen u Drinovcima 1963. god. Roditelji: Mihovil i Matija.

Filozofsko-teološki studij u Sarajevu završio 1988. Poslijediplomski studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu, (1993.-1995.), magistrirao iz Pastoralne teologije na temu Pastoralna skrb Propagande fidei za Trebinjsku biskupiju u vremenu turske okupacije.

Đakonat u Sarajevu 1987., reditelj je bio nadbiskup Marko Jozinović a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1988., reditelj biskup Pavao Žanić.

Službe: upravitelj Svećeničkoga doma u Potocima (1988.-1989.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1989.-1993.), duhovni pomoćnik u Mostaru – Katedrala (1995.-1997.), osobni tajnik biskupa Ratka Perića (1997.-2000.), upravitelj župe Blagaj-Buna (2000.-2006.). Od 2006. vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu.

 

BEVANDA, don Drago

Rođen u Sretnicama 1948. god. Roditelji: Ivan i Ruža r. Pehar.

Filozofsko-teološki studij u Splitu, završio 1973. Za đakona zaređen u Splitu 1973. zaredio ga biskup Ivo Gugić a za prezbitera u Prenju – Dubravama, 1. srpnja 1973. zaredio ga biskup Petar Čule.

Službe: župni vikar u Stocu (1974.-1975.), zatim misionar u Tanzaniji (1975.-1990.), upravitelj Biskupijskog Caritasa (1990.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (1990.-1992.), Dračevu (1992.-1993.); župnik na Ledincu (1993.-1998.), Domanovićima (1998.-2000.), Gorici-Strugama (od 2000.).

ŠUTALO, mr. don Ivo

Rođen u Deranima, župa Hrasno, općina Stolac, 1964. god. Roditelji: Rafo i Janja r. Marić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1990. Poslijediplomski studij na Institutu duhovnosti pri Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu, magistrirao 1995.

Đakonat u Sarajevu 1989. podijelio nadbiskup Marko Jozinović. Prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1990. podijelio biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1990.-1993.); župni vikar u Mostaru – Rudnik-Orlac (1995.-1998.) župni upravitelj u Mostaru – Rudnik- Orlac (1998.-1999), Drežnici (1999.-2000.), Cimu (2000.-2006.), župnik u Ilićima (2003.-2006.), Blagaju-Buni (2006.-2009), Studencima (od 2009.) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

BRAJKO, mons. dr. Ante

Rođen u Šujici 1936. god. Roditelji: Ivan i Anđa r. Ivković. Magistrirao na Pravnome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana, 1965. Doktorirao na Pravnome fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana 10. svibnja 1969. s radnjom: De necessitate consilii et consensus aliquarum personarum quod agendum ex parte superioris in Iure Canonico. Prezbiterat u Grabovici 29. lipnja 1964. podijelio biskup Petar Čule.

Službe: profesor na Centralnoj visokoj bogoslovskoj školi u Splitu (1969.-1973.), profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji u Sarajevu (1973.-2009.), generalni i sudski vikar (1981.-1993.). Imenovan počasnim prelatom Njegove Svetosti, 16. prosinca 1981. Jedini sudac (1987.-1995.). Predsjednik Međubiskupijskog suda Vrhbosanske metropolije drugog stupnja (od 2007.).

RAGUŽ, don Vinko

Rođen u Kruševu 1961. god. Roditelji: Marijan i Božica r. Mišković. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1987.

Đakonat u Sarajevu 1986. podijelio nadbiskup Marko Jozinović. Prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1987. podijelio biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Gabeli Polju (1987.), Dračevu (1987.-1989.), Potocima (1989.-1991.), Mostaru – Katedrala (1991.-1992.); župnik u Mostaru – Cim (1993.-1995.), Aladinićima (od 1995.). Privremeni župni upravitelj u Stjepan Krstu (1995.-1998.).

 

FILIPOVIĆ, mo. don Dragan

Rođen u Krehinu Gracu 1958. god. Roditelji: Nikola i Danica r. Markota. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, završio 1985. Poslijediplomski studij na Papinskom institutu za sakralnu glazbu u Rimu. Licencijat 25. lipnja 1990. Magisterij iz gregorijanskog pjevanja (ekvivalent doktoratu s titulom maestra) 23. lipnja 1992. s radnjom: Epistolario ed Evangelistario di Trogir.

Za đakona ga zaređuje biskup Pavao Žanić u Mostaru 1984. a za prezbitera u Mostaru 29. lipnja 1985. također biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Dračevu (1985.-1986.); profesor na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Bolu (1992.-1993.). Član Nadzornog vijeća Biskupijskog Caritasa (1995.-1998.), regens chori i župni vikar u Katedrali u Mostaru od 1993., profesor na Teološkom institutu u Mostaru (1993.-2010.), profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu (2010.-).

 

KUTLEŠA, dr. don Dražen

Rođen u Tomislavgradu 1968. god. Roditelji: Krešo i Danica r. Ćurić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Bolu na Braču, diplomirao na KBF-u u Zagrebu 16. lipnja 1994. Poslijediplomski studij na Papinskom sveučilištu Urbaniana, (1995.-1997.), magistrirao 21. lipnja 1997., doktorski studij na Papinskom sveučilištu Urbaniana, doktorirao 18. lipnja 2001.

Đakonat u Bolu na Braču 1993. podijelio biskup Pavao Žanić, a prezbiterat u Prisoju 29. lipnja 1993. podijelio biskup Pavao Žanić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1993.-1995.). Vicekancelar na Ordinarijatu u Mostaru (1998.-2006.). Od 2006. djeluje pri Kongregaciji za biskupe u Vatikanu.

 

PERIĆ, mr. don Ivan

Rođen u Stocu 1971. god. Roditelji: Fabijan i Janja r. Raguž. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Bolu, diplomirao 1996. s radnjom: Droga. Poslijediplomski studij u Rimu (2002.-2004.) gdje je magistrirao iz pastoralne teologije, a tema rada je bila Apostol mladeži blaženi Ivan Merz.

Đakonat u Bolu 1995. podijelio kardinal Vinko Puljić. Prezbiterat u Rotimlji 29. lipnja 1996. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1996.-2000.), Domanovićima (2000.-2002.). Od 2004. župnik u Mostaru – Rudnik-Orlac i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

KREŠIĆ, dr. don Milenko

Rođen 1971. god. u Vininama, župa Hrasno. Roditelji: Boko i Marka r. Šutalo. Filozofsko-teološki studij završio u Bolu i Sarajevu gdje je i diplomirao 1997.

Đakonat u Sarajevu 1996. a prezbiterat u Trebinju 29. lipnja 1997. podijelio biskup Ratko Perić. Poslijediplomski studij Povijest Crkve u Rimu (2002.-2004.), magistrirao na temu: Odnosi Katoličke Crkve i Nezavisne Države Hrvatske (1941.-1945.), doktorirao u Zagrebu 2008. na temu: Odnosi katolika jugoistočne Hercegovine s muslimanima i pravoslavnima u vrijeme osmanske vladavine, Od osmanskog zauzeća do Bečkog kongresa (1482.-1815.).

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1997.-1998.), Studencima (1998.-2002.), Aladinićima (2004.-2009.); upravitelj župe u Trebinju (od 2009.) i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

GALIĆ, don Josip

Rođen u Metkoviću 1969. god. Roditelji: Drago i Nevenka r. Kuran. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu, Splitu i Bolu, završio 1994. Đakonat u Bolu podijelio biskup Ratko Perić a prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1994. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Neumu (1994.-1998.), Mostaru – Katedrala (1998.-2004.), župni upravitelj u Pločama-Tepčićima (1999.-2004.), župni vikar na Domanovićima (2004.-2007.); župnik u Potocima – Bijelom Polju od 2007.

 

LJUBAN, don Tomislav

Rođen u Čapljini 1975. god. Roditelji: Vide i Janja r. Udženija. Filozofsko-teološki studij u Bolu i Zagrebu, diplomirao 16. prosinca 1998. s radnjom Krist počelo i svrha svega.

Đakonat u Mostaru 1998. podijelio biskup Ratko Perić. Prezbiterat u Gorici-Strugama 29. lipnja 1999. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Mostaru – Katedrala (1999.-2004.); od 2004. župnik u Pločama-Tepčićima.

 

ČIRKO, mr. don Jozo

Rođen u Tomislavgradu 1966. god. Roditelji: Stipe i Anđa r. Udovičić. Filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Splitu, diplomirao na KBF u Zagrebu, 30. ožujka 1995. Poslijediplomski studij iz Biblijske teologije na Papinskom sveučilištu Urbaniana, magistrirao je u lipnju 2000.

Đakonat je primio u Bolu na Braču 1993. a podijelio ga je biskup Pavao Žanić. Prezbiterat u Prisoju 29. lipnja 1993. podijelio također biskup Pavao Žanić.

Službe: pomoćnik nadstojnika u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu (1992.-1993.), župni vikar u Neumu (1993.-1994.), Studencima (1994.-1997.), Domanovićima (1997.-1998.), Mostaru – Katedrala (2000.-2006.); župni upravitelj Mostarskog Graca (2001.-2006.). Od 2006. župnik u Mostaru – Ilići, i župni upravitelj u Mostaru – Cim i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

MENALO, mr. don Nikola

Rođen u Metkoviću 1975. god. Roditelji: Marko i Zora r. Vuletić.

Filozofsko-teološki studij u Splitu, diplomirao 12. travnja 2000. s radnjom: Veliki poslanici u Kur’anu. Poslijediplomski studij kanonskog prava u Veneciji, Facolta’ di diritto canonico San Pio X, (2007.-2010.). Naslov magistarskog rada je Il matrimonio invalido per la mancanza della forma canonica (Nevaljana ženidba zbog nedostatka kanonskog oblika).

Đakonat u Mostaru 1999. podijelio biskup Ratko Perić. Prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 2000. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Stocu (2000.-2002.), Domanovićima (2002.-2004.), Mostaru – Katedrala (2004.-2006.), Studencima (2006.-2007.). Od 2010 župni upravitelj župe Drežnica, župni vikar u Mostaru – Rudnik-Orlac i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

BEBEK, don Ivan

Rođen u Ljubuškom 1977. god. Roditelji: Drago i Kata r. Bebek.

Diplomirao 15. lipnja 2002. na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu s radnjom: Duhovni profil vjernika Trebinjske biskupije. Za đakona je zaređen u Šipovači 2001., reditelj biskup Ratko Perić, za svećenika u Mostaru 29. lipnja 2002. također biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Studencima (2002.-2006.), župni vikar u Mostaru – Katedrala(2006.-2011.).

 

TURUDIĆ, mr. don Ivan

Rođen u Metkoviću 1975. god. Roditelji: Pero i Darinka r. Skako.

Filozofsko-teološki studij u Bolu i Rimu, diplomirao 1998. s radnjom: Le apparizioni. Poslijediplomski studij na Marianumu u Rimu (1998.-2000.), magistrirao 2006. s radnjom: Le “apparizioni” di Medjugorje alla luce di alcuni documenti ed interventi ecclesiastici (1981-1989).

Đakonat u Mostaru 1998. podijelio biskup Ratko Perić. Prezbiterat u Gorici – Strugama 29. lipnja 1999. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Potocima (2000.-2006.), župni vikar u Mostaru – Katedrala (2006.-2008.), od kolovoza 2008. župni upravitelj u Čapljini i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.

 

GALE, don Stipe

Rođen u Livnu 1977. god. Roditelji: Branko i Jaka r. Šola.

Filozofsko-teološki studij u Bolu, Sarajevu, Maynoothu, diplomirao na papinskom sveučilištu sv. Patricka u Maynoothu (Irska) u lipnju 2000.

Đakonat u Mostaru 2000. podijelio biskup Ratko Perić, a prezbiterat također u Mostaru 29. lipnja 2001. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: prefekt u sjemeništu u Splitu (2000.-2001.). Župni vikar u Mostaru – Centar-Zalik (2001.-2002.), na službi u Porečko-pulskoj biskupiji (2002.-2005.), vicekancelar i biskupov tajnik (2007.-2008.), bilježnik Crkvenoga suda u Mostaru (2008.-2009.), župni vikar u Katedrali u Mostaru (2008.-2009), vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa u Sarajevu (od 2009.).

ŠUTALO, dr. don Marko

Rođen u Čapljini 1973. god. Roditelji: Srećko i Mara r. Papac.

Filozofsko-teološki studij u Bolu i Sarajevu, diplomirao 16. lipnja 1998. s radnjom: Stećci donje Hercegovine. Poslijediplomski studiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Eberhard-Karls sveučilišta u Tübingenu (2006.-2010.). Doktorirao je iz područja religijske pedagogije, kerigmatike i izobrazbe odraslih, a disertacija je naslovljenaFirmkatechese in Herzegowina. Empirische Befragung von Priestern und Ordensleuten. Erarbeitung einer Konzeption für die Firmkatechese.

Đakonat u Sarajevu 1997. podijelio kardinal Vinko Puljić. Prezbiterat u Mostaru 29. lipnja 1998. podijelio biskup Ratko Perić.

Službe: župni vikar u Gradini (1998.-2003.), župni vikar u Mostaru – Centar-Zalik (2003.-2005.), upravitelj župa u Bogdašićima i Lepetanima – Kotorska biskupija (2005.-2006.), pastoralni suradnik u Hrvatskim katoličkim zajednicama Reutlingenu, Tübingenu i Metzingenu – biskupija Rottenburg-Stuttgart (2006.-2010.), od 2010. župni vikar u Mostaru – Katedrala i profesor na Teološkom institutu u Mostaru.