Katedrala Mostar

POPIS STANOVNIŠTVA

popis stanovništvaPrenosimo u cijelosti okružnicu generalnog vikara naših biskupija povodom predstojećeg popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini:

Poruka BK BiH. U Priopćenju s 58. redovitog zasjedanja biskupa BK BiH, među ostalim, čita se: „Radi se o vrlo važnom događaju koji će svojim statističkim podacima, a posebice onim demografskim, ne samo ponuditi informacije o sadašnjem stanju nego bi rezultati mogli uvjetovati budućnost društva Bosne i Hercegovine u cjelini, a time i hrvatskog naroda i Katoličke Crkve u BiH. U vezi s tim biskupi pozivaju sve vjernike da na vrijeme priprave potrebne važeće osobne dokumente i da se odazovu na popis. Moralna je obveza svakoga katolika javno i ponosno očitovati svoju vjersku pripadnost i uvijek se izjasniti katolikom, pa i na popisu stanovništva, jer je javno ispovijedanje vjere jedna od temeljnih obveza svakoga katoličkog vjernika. A časna je obveza čuvati i njegovati svoj narodni identitet, posebice u ovim vremenima u Bosni i Hercegovini gdje skoro svi katolici pripadaju hrvatskom narodu.“

Primjer Gospe i sv. Josipa. Popis stanovništva nije novost suvremenoga društva. I u Svetom Pismu čitamo kako su se nazaretski stanovnici Marija i njezin zaručnik Josip odazvali naredbi cara Augusta i podvrgli se „popisu svega svijeta“. Svi su išli u svoj grad. Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, zaputi se sa zaručnicom Marijom iz Nazareta u Judeju – u grad Davidov – Betlehem da se podvrgne popisu. A Marija bijaše trudna (Lk 2,1-5). Vidimo kako se mudri i dobri Bog poslužio naredbom poganskoga cara Augusta u ostvarenju svoga vječnog spasonosnog plana, vremenitoga rođenja svoga vječnog Sina u kraljevskom gradu Betlehemu, a Josip i Marija svojim urednim odazivom doprinijeli da se obistini proročanstvo: „A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena“ (Mih 5,1).

Stoga ćemo i mi ozbiljno shvatiti ovu naredbu civilnih vlasti te na prikladan način, uporno i uvjerljivo u propovijedi i u oglasima i župnim listićima, pozivati vjernike da, bili prognani, raseljeni, privremeno iseljeni ili trajno na području BiH nastanjeni, sukladno zakonu, „pođu u svoj grad“, odgovorno pristupe popisu i na taj način doprinesu da Bosna i Hercegovina i dalje bude zemlja i vjekovnih Hrvata kao konstitutivnoga naroda. Pravo biti popisan ima svaki onaj koji ima državljanstvo ove zemlje, ali mora biti prijavljen. Stoga se o ovome već sada treba dokumentacijski pobrinuti. Kasno će biti kada popis otpočne.

Jasan identitet. Probni popis pokazao je da se velik broj probno popisanih ne snalazi u iskazu svoga nacionalnog i vjerskog identiteta. A nekomu kao da je stalo do toga da bude nejasno! Što se nije uspjelo ratnom agresijom, daytonskom nepravednom tvorevinom, podjelom zemlje na dva politička entiteta, stalnim daytonskim i ustavnim promjenama, „asimilacijom i emigracijom“, domaćim i međunarodnim sudom i svakovrsnim drugim političkim smicalicama, to se očekuje postići Popisom da ispadnemo zanemariva manjina! Tako je ostavljena mogućnost da se na pitanja nacije i vjere (br. 24 i 25) ne treba izjašnjavati. Stoga ćemo vjernicima odlučno posvijestiti da, uz nedotaknjiv ponos krajevne pripadnosti, nacionalnost nadilazi krajevnu određenost. Zato, na primjer, hrvatski katolik u Hercegovini po nacionalnosti ne može biti Hercegovac, nego samo Hrvat kojemu je materinski jezik hrvatski, a po vjeroispovijesti ne može biti bilo koji vjernik ili nevjernik nego samo katolik, kako već omogućuje i rubrika. Ako ovako mi Hrvati katolici ne postupimo, bit ćemo automatizmom svrstani u red „ostalih“, tj. neizjašnjenih, neopredijeljenih, bezimenih, i time na određen način zanijekati neprocjenjivu narodnu vrijednost hrvatskog identiteta i moralnu vrijednost katoličkog identiteta, koji je natopljen ne samo spasiteljskom krvi Kristovom, nego i krvlju tolikih mučenika i hrabrih branitelja. A u tom bismo slučaju buduće naraštaje učinili strancima i lutalicama u zemlji otaca njihovih.

Stoga, na Popis se pravovremeno s dokumentima pripravi, odgovorno odazovi i pravim se nacionalnim i religioznim imenom svjesno nazovi!