Katedrala Mostar

III. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    Župni vjeronauk održava se prema redovitom rasporedu iz prvog polugodišta.

2.    Susret hrvatske katoličke mladeži održat će se u Dubrovniku od 26. do 27. travnja 2014. godine. Svi mladi koji želi ići na ovaj susret neka dođu na sastanak u Veliku katedralnu dvoranu u utorak u 20 sati radi prijava i dogovora.

3.    Biblijsko-molitvena ima svoj susret u utorak u 19:30.

4.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17:00.

5.    U subotu je ministrantski sastanak u 9:00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10:00 i sastanak volontera u 11:00 sati.

6.    U nedjelju je blagdan Prikazanja Gospodinova u Hramu – Svijećnica. Za vrijeme svih sv. Misa bit će blagoslov svijeća. Taj dan je i dan posvećenog života, te ćemo moliti za duhovna zvanja.

7.    U župnom uredu možete nabaviti svijeće za Svijećnicu.

8.    Stigao je katolički tisak: Glas koncila, Naša Ognjišta i Crkva na kamenu.

9.    Sve župne obavijesti i Župni list možete pogledati na našoj web – stranici.

10.    U prošlom tjednu umrli su naši župljani Štefanija Blažević i Stojka Opsenica. Za pokoj njihovih duša i sve naše pokojne izmolimo…

11.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…