Katedrala Mostar

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

1.  U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00 sati.

2.  U sljedeću nedjelju u župi sv. Mateja u Mostaru, s početkom u 11.00 sati don Ante Čarapina proslavit će svoju Mladu Misu.

3.  Stigao je katolički tisak: Glas Koncila, Radosna vijest i Crkva na kamenu.

4.  U ime Božje i po zakonu svete Majke Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Mihael Filipović, sin Jadrana i Ankice r. Hrsto i Ana Brkić, kći Nikole i Marine r. Mišić.
Gospodin blagoslovio njihovu ženidbu

5.    Za sve naše dobročinitelje, izmolimo…