Katedrala Mostar

DUŠNI DAN

1.    Tečaj priprave za sakramentalni brak, održat će se u petak, subotu i nedjelju (7. –  9. studenoga) u katedralnoj dvorani s početkom u 19.00 sati. Sudjelovanje na tečaju potrebno je prijaviti osobno u župnom uredu, e-mailom ili telefonski

2.    U utorak je susret biblijsko-molitvene zajednice u 19.30 u kripti sv. Josipa.

3.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00 sati.

4.    Sljedeći tjedan je prvi petak u mjesecu.

5.    U subotu je ministrantski sastanak u 9.00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10.00,  sastanak volontera u 1100 i proba Zbora mladih Sv. Josip u 13.00 sati.

6.    Stigao je katolički tisak: Glas  Koncila.

1.    U ime Božje i po zakonu Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Danijel Krešić, sin Mire i Lidije r. Marić; i Dragana Džandara, kći Drage i Ane r. Radman.
Gospodin blagoslovio njihovu ženidbu

2.    Prošli tjedan su preminuli Kata Ćorić i Vida Karačić. Za pokoj njezine duše i sve naše pokojne izmolimo…

3.    Pomolimo se za naše dobročinitelje…