Katedrala Mostar

RASPORED BOŽIĆNIH ISPOVIJEDI

ispovijed17.12.2014.
– Sv. Ivan: 9.00, 15.00 i 19.00

18.12.2014
– Katedrala: 9.00, 15.00 i 19.00

19.12.2014.
– Sv. Toma: 16.00 i 19.00
– Sv. Luka: 17.00

20.12.2014. (Djeca)
– Sv. Ivan: 9.00
– Sv. Matej: 10.00
– Katedrala: 11.00
– Sv. Luka: 12.00
– Sv. Toma: 12.00

20.12.2014.
– Bijelo Polje: 14.00 i 15.00

21.12.2014.
– Buna: 14.00 i 15.30

22.12.2014.
– Sv. Matej: 9.00, 16.00 i 19.00

U danima i terminima kada su ispovijedi u drugim župama pođite tamo na ispovijed jer će biti više svećenika na raspolaganju!