Katedrala Mostar

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    Sutra je je blagdan sv. Ilije proroka-Ilindan. U župi Kruševo svečana sv. Misa je u 11.00 sati.

2.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

3.    Stigao je katolički tisak: Župni list, Crkva na Kamenu i Glas Koncila.

4.    U ime Božje i po zakonu svete Majke Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Antonio Soldo, sin Mate i Marineke r. Knezović; i Josipa Sabljić, kći Ivana i Vinke r. Pehar.
– Darko Juka, sin Tomislava i Verice r. Šunjić; i Ivana Landeka, kći Ante i Zdenke r. Barišić.
– Marko Boras, sin Željka i Dunje r. Vanović;  i Mia Zelčić, kći Bernarda i Mirjane r. Zovko.
Gospodin blagoslovio njihovu ženidbu

5.    Prošli tjedan su preminuli naši župljani: Šima Lakić, Mara Pavković, Darko Hrnjez.

6.    Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…