Katedrala Mostar

II. NEDJELJA KROZ GODINU

1.    Sutra započinje Molitvena Osmina za jedinstvo kršćana i dijalog među narodima. Papa Franjo u svojoj molitvenoj nakani za siječanj nas poziva da se svi uključimo u ovu molitvu: „Da se pomoću dijaloga i bratske ljubavi, milošću Duha Svetoga, nadvladaju podjele među kršćanima“ Svaki dan od 18. do 25. siječnja od 16.00 do 18.30 sati bit će otvorena Katedrala i pred izloženim Presvetim ćemo moliti na nakane Crkve. Pozivamo sve vjernike da se uključe u ovu veliku molitvu Crkve!

2.    Župni vjeronauk započinje od sutra po redovitom rasporedu iz prvog polugodišta.

3.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

4.    U subotu je ministrantski sastanak u 9.00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10.00  sastanak volontera u 11.00 Proba Zbora Mladih sv. Josip u 12.00 sati.

5.    U župnom uredu mogu se nabaviti žute svijeće za blagoslov svijeća na Svijećnicu.

6.    Stigao je katolički tisak: Župni list, Glas koncila, Crkva na kamenu i Radosna vijest.

7.    U ime Božje i po zakonu Svete majke Crkve sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Damir Kraljević, sin Stanka i Jadranke r. Zovko; i Viktorija Pinjih, kći Zorana i Javorke r. Sopta
Ako netko zna za kakvu zapreku za vjenčanje dužan je javiti u župni ured!

8.    U prošlom tjednu preminuo je naš župljanin: Ante Dragoje. Za pokoj njegove duše i sve naše pokojne izmolimo…

9.     Za sve naše dobročinitelje, bilo duhovne bilo materijalne naravi izmolimo…