Katedrala Mostar

I. KORIZMENA NEDJELJA

1.    U ponedjeljak u 20.00 sati u kripti sv. Josipa molit će se Križni put za mlade. Pozivamo sve naše mlade na sudjelovanje i molitvu.

2.    Biblijsko-molitvena zajednica ima svoj susret u utorak u 19.30.

3.    U srijedu, petak i subotu su kvatre, posvećene molitvi za obraćenje.

4.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

5.    U srijedu u 20.00 sati je susret Hrvatske katoličke mladeži i priprema kateheza za susret mladih u Vukovaru.

6.    U petak je pobožnost križnog puta u 17.30.

7.    Ministranti, pjevači i volonteri imaju svoje susrete u subotu po ustaljenom rasporedu.

8.    Stigao je katolički tisak: Župni list i Glas koncila.