Katedrala Mostar

IV. KORIZMENA NEDJELJA

1.    Danas skupina vjernika organizira Križni put na Hum s početkom u 14.00 sati kod prve postaje. Pozivamo vjernike na sudjelovanje.

2.    Sutra u 20.00 sati je križni put za mlade u kripti sv. Josipa. Pozivamo mlade na sudjelovanje.

3.    Pobožnost 13 utoraka u čast sv. Ante je u utorak s početkom u 17.30.

4.    Biblijsko-molitvena zajednica ima svoj susret u utorak u 19.30.

5.    U utorak u 19.00 sati bit će studentska kateheza na Filozofskom fakultetu, u amfiteatru A. B. Šimić, na temu: Duh čistoće i zloduh bludnosti. Katehezu će održati don Mladen Šutalo, studentski duhovnik.

6.    U srijedu u 20.00 sati je susret Hrvatske katoličke mladeži i pripremna kateheza za susret mladih u Vukovaru.

7.    U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

8.    U petak je pobožnost križnog puta u 17.30.

9.    Sljedeći tjedan su prva subota i nedjelja u mjesecu.

10.    Ministranti, pjevači i volonteri imaju svoje susrete u subotu po ustaljenom rasporedu.

11.     Stigao je katolički tisak: Crkva na Kamenu i Glas koncila.

12.    Ovih dana je preminula naša župljanka Slavka Grbešić. Pomolimo se za pokoj njezine duše i sve naše pokojne…