Katedrala Mostar

XX. NEDJELJA KROZ GODINU

1. U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.

2. Tečaj priprave za sakramantalni brak održat će se u našoj župi od 1. do 3. rujna 2017. godine s početkom u 19.00 sati. Sudjelovanje je potrebno prijaviti osobno u župni ured, telefonski ili e-mailom.

3. U subotu 26. kolovoza 2017. Mladež HDZ BiH i Mladež HDZ RH organiziraju hodočašće u Jajce. Prijevoz je besplatan. Više informacija na oglasnoj ploči na izlazu iz katedrale.

4. Stigao je katolički tisak: Župni list, Glas Koncila i Crkva na Kamenu.

5. U ime Božje i po zakonu svete Majke Crkve, sakrament kršćanske ženidbe žele sklopiti:
– Dario-Ivan Petković, sin Maria i Snježane r. Petric; i Dona Lugonja, kći Draženka i Donate r. Knezović.
– Igor Pehar, sin Gordana i Jadranke r. Pušić, i Tatjana Rotim, kći Bore i Branke r. Tomić.
Ako netko zna za kakvu zapreku za ova vjenčanja dužan je javiti u župni ured

6. Prošli tjedan preminula je Miroslava Marija Jerkić. Pomolimo se za pokoj njezine duše i sve naše pokojne…