Katedrala Mostar

XI. NEDJELJA KROZ GODINU

1. Sljedeći tjedan održava se najavljena Vjeronaučna olimpijada u našoj župi. Oni koji su se prijavili neka dođu sportski obučeni, u četvrtak 21. lipnja na katedralni trg u 9.00 sati na službeni početak.

2. U utorak je posljednji susret biblijsko-molitvene zajednice u ovoj vjeronaučnoj godini u 19.30.

3. U subotu 23. lipnja u 18.00 sati i nedjelju 24. lipnja u 11.00 sati na Stjepan Krstu slavi se uočnica i zaštitnik župe – Sv. Ivan Krstitelj. Tko želi sudjelovati može se uputiti u privatnoj organizaciji.

4. Završili smo i s ministrantskim susretima i probama dječjeg zbora za ovu školsku godinu. Pozivamo djecu da idu redovito na nedjeljnu misu i uključe se u svoje aktivnosti.

5. Stigao je katolički tisak: Crkva na Kamenu, Radosna vijest i Glas Koncila.

6. Prošli tjedan preminula je Iva Lazarević. Pomolimo se za pokoj njezine duše i sve naše pokojne…