Katedrala Mostar

ĐAKONSKO REĐENJE PETRA FILIPOVIĆA I DOMAGOJA MARKIĆA

U subotu 27. listopada u župnoj crkvi u Pologu u 11.00 sati, ako Bog da mjesni biskup Ratko Perić, zarediti će za đakone, dvojicu bogoslova Mostarsko-duvanjske biskupije: našeg župljanina Petra Filipovića i Domagoja Markića iz župe Polog.

Petar Filipović rođen je u Mostaru, 30. lipnja 1994. kao treće od četvero djece u obitelji Marka i Marice r. Buconjić. Nakon završene osnovne škole upisao je Srednju elektrotehničku školu Ruđera Boškovića u Mostaru. Stupio je u bogosloviju 2013. godine. Nakon dvogodišnjega studija filozofije i jedne godine teologije u Sarajevu, Biskup ga je poslao na dovršetak teološkoga studija u Zagreb na Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, koji je afiliran Papinskom sveučilištu Gregorijani. Boravio je u Kolegiju Družbe na Jordanovcu. Vrativši se ovoga ljeta u Mostar, stavio se na pastoralno raspolaganje. Biskup ga je, nakon obavljenih petodnevnih duhovnih vježbi u rujnu ove godine, i nakon što je 20. rujna položio diplomski ispit, u dogovoru sa župnikom don Ivanom Perićem, poslao u pastoralnu praksu u župe Svetoga Marka i Svetoga Luke, evanđelistâ, u Mostaru. Pastoralnu godinu u spomenutim župama pri zajedničkoj crkvi Krista Dobroga Pastira, kompletira pohađanjem povremenih predavanja iz pastoralne teologije u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija. Nedavno je predstavio Ordinariju molbu za primanje sv. Reda đakonata. Petru molimo od Boga obilje pastoralna rada, duhovne radosti i višnje milosti u životu i izabranu svećeničkom zvanju!

Domagoj Markić  je župljanin župe Polog kod Mostara. Rođen je 14. studenoga 1994. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Mostaru. Prijavio se u bogosloviju 2013. godine. Nakon dvogodišnjega studija filozofije u Sarajevu, Biskup ga je poslao u Rim na studij teologije. Boravio je u Papinskom zavodu Germanicum-Hungaricumu, a pohađao predavanja na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregorijane. Vrativši se u Mostar ovoga ljeta, stavio se na pastoralno raspolaganje. Biskup ga je, nakon obavljenih petodnevnih duhovnih vježbi u rujnu ove godine, u dogovoru sa župnikom don Krešom Puljićem, poslao u župu Svetoga Tome apostola na Bijelom Brijegu u Mostaru. Pastoralnu godinu u župi dopunja pohađanjem povremenih crkveno-teoloških predavanja u Zagrebu u Nadbiskupskom Pastoralnom centru za đakone iz više biskupija i redovničkih provincija. Nedavno je predstavio Ordinariju molbu za primanje sv. Reda đakonata. Domagoju bogoslovu molimo od Boga obilje pastoralna rada, duhovne radosti i svakovrsne milosti u životu i izabranu svećeničkom zvanju!