Katedrala Mostar

VI. NEDJELJA KROZ GODINU

  1. Župni vjeronauk održava se po redovitom rasporedu iz prvog polugodišta, osim za prvi razred osnovne.
  2. Sutra navečer je redoviti susret mladih u kripti sv. Josipa s početkom u 20.00 sati.
  3. Biblijsko-molitvena zajednica ima svoj susret u utorak u 19.30 u kripti sv. Josipa.
  4. U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.00.
  5. U subotu je ministrantski sastanak u 10.00, proba Dječjeg zbora Slavuj u 10.00 sastanak volontera u 11.00.
  6. Stigao je katolički tisak: Crkva na Kamenu, Radosna vijest i Glas koncila.
  7. Prošli tjedan preminuo je: Ferdinand Dragutin Saraga. Pomolimo se za pokoj njegove duše i sve naše pokojne…