Katedrala Mostar

TEČAJ PRIPRAVE ZA SAKRAMENTALNI BRAK – SIJEČANJ 2021.

Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se u našoj župi od 8. do 10. siječnja 2021. godine s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti: e- mailom: katedrala.mostar@gmail.com, osobno ili telefonski. Sudjelovanje na tečaju se naplaćuje 20 KM, u pauzi prvoga dana predavanja.

Sljedeći tečaj održat će se od 5. do 7. ožujka 2021.