Katedrala Mostar

I. KORIZMENA NEDJELJA

1. Župni vjeronauk za sve razrede osim prvog razreda osnovne škole održava se po redovitom rasporedu iz prvog polugodišta.

2. U srijedu, petak i subotu su kvatre posvećene molitvi za obraćenje.

3. U srijedu je pobožnost na čast sv. Josipa u 17.30.

4. U četvrtak je redovito Euharistijsko klanjanje u 17.30.

5. U četvrtak navečer je susret mladih u kripti sv. Josipa s početkom u 20.00 sati.

6. U petak je pobožnost križnog puta u 17.30. Isto tako vas potičemo da molite Križni put i u obitelji, a posebno oni koji su zbog bolesti spriječeni doći na ovu pobožnost u crkvu.

7. U subotu ministranti i volonteri imaju svoje susrete po redovitom rasporedu.

8. Svake nedjelje, počevši od danas u 14.00 sati skupina naših vjernika organizira Križni put na Humu. U skladu s mogućnostima i rasporedima dužnosti uz njih će biti prisutan i svećenik iz naše župe. Pozivamo sve vas koji možete na sudjelovanje i molitvu.

9. Tečaj priprave za sakramentalni brak održat će se 5., 6. i 7. ožujka s početkom u 19.00 sati u prostorijama Velike katedralne dvorane. Sudjelovanje je potrebno prijaviti e-mailom, osobno ili telefonski.

10. Stigao je katolički tisak: Župni list, Crkva na kamenu, Radosna vijest i Glas koncila (dva broja).

11. Prošli tjedan preminuli su: Florijan Mićković, Mate Mandić i Dragan Zovko. Pomolimo se za pokoj njihovih duša i sve naše pokojne…