Katedrala Mostar

Virtualni posjet Katedrali

Napomena:
– Pritiskom na lijevo dugme miša te njegovim zadržavanjem možete pomicati fotografiju
– Kada se pokazivač miša pretvori u strelicu to je znak da tada možete otvoriti novu fotografiju (obično je mjesto na kojem se pojavi strelica povezano sa područjem koje će ta fotografija pokazati)
– Ukoliko su vam dijelovi panorame prikazani bez boje molimo pričekajte dok se cijela animacija preuzme.
– U slučaju da ne možete vidjeti nikakvu animaciju tada probajte posjetiti ovaj link i instalirati najnoviji Adobe Flash Player.