Katedrala Mostar

OBAVIJESTI ZA KRIZMANIKE

DUHSVETINa dan Duhova 15. svibnja u 11.00 sati 88 krizmanika naše katedralne župe, primiti će sakrament sv. Potvrde. Naša župna zajednica se već svaku večer u 17.30 priprema devetnicom. Ovu devetnicu preporučamo našim krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima kao i svima vama dragi župljani. Na poseban način pozivamo naše krizmanike na neposrednu duhovnu pripremu za slavlje sakramente sv. Krizme u četvrtak, petak i subotu uoči krizme u 17.30. Dragi krizmanici, kumovi i roditelji naših krizmanika, ne zaboravite da je najbolja i najljepša priprema za sv. Krizmu dobra i iskrena ispovijed i pobožna pričest. Pozivamo na zajedničku ispovijed krizmanika, kumova i roditelja u subotu 14. svibnja u 10.00 sati. Molimo zajedno za naše krizmanike da obdareni Darovima Duha Svetoga mogu ravnati svoje živote po vjeri u Duhu Svetom.

Troškovi krizme te za usluge fotografa i snimanja mogu se podmiriti u četvrtak, petak i subotu nakon završetka pobožnosti, večernje sv. Mise i službenih proba za krizmanike.